Home Shtetl Life Holocaust Landsmanshaftn History Photos Videos
Maps Trips Surnames Researchers Links Guest Book Contact

Guestbook Entries, Part 6

 
 

Thursday 9/08/2011 7:50:03am

Name:

Peter Guthwert

E-Mail:

 

Referred By:

Search Engine

Location:

Finland Helsinki

Comments:

My grandfathers father was Yoel Josel Leiserowitsch Gutperd who was born in 25 December 1850 -- Radzilow, Lomza, Poland. I would like to know if there is more information about him and his relatives. Are there any possibilities to find some relatives. Peter Guthwert


Wednesday 2/09/2011 7:36:25am

Name:

Piotr Konopka

E-Mail:

pioter8@op.pl

Referred By:

Search Engine

Location:

Gdańsk

Comments:

Moi dziadkowie mieszkali niedaleko Radziłowa w małej wiosce Konopki Awissa koło Kramarzewa. W młodych latach słyszałem jakieś opowieści o masakrze w Radziłowie, Wąsoszu i Jedwabnem. Dziadkowie nie chcieli za bardzo o tym rozmawiać, dopiero lektura tej i jej podobnych stron uświadomiła mi co się tam tak naprawdę wydarzyło.
Podziwiam ogrom pracy włożonej w powstanie tej strony.
Teraz będąc w Radziłowie inaczej będę patrzył na to miejsce...

Translation:

My grandparents lived in a little village Konopki Awissa near Kramarzewo and not far from Radzilow. When I was young I heard stories about the massacres in Radzilow, Wasosz, and Jedwabne. My grandparents did not want to talk about it. Only after looking at your website and other similar sites I understood what really happened there.
I am amazed by the amount of work you must have put in to create your site.
From now on when I visit Radzilow I will look differently at this place.


Sunday 11/28/2010 3:49:11pm

Name:

Barbara Shoestock

E-Mail:

bshoestock@nc.rr.com

Referred By:

Search Engine

Location:

North Carolina, USA

Comments:

Have just recently learned the name of my father's biological mother (Ludwika Waliska) and that she came from Radzilowa in 1902. Am just beginning my search and journey so feel blessed to have this connection. This is an amazing site and know I will learn much. Will appreciate any help. Thank you.


Saturday 2/6/2010 2:22:09pm

Name:

Nick Mantel

E-Mail:

 

Referred By:

Search Engine

Location:

Baltimore, MD USA

Comments:

I'm Amy Hale's nephew. So... I guess you are something like my 5th cousin. I guess I'm technically Chana Gitla's great great grandson??? Regardless, a beautiful album and website. Nicely done.


Sunday 12/20/2009 2:24:25pm

Name:

Dr. Giselle Wildman

E-Mail:

 

Referred By:

Friend

Location:

Blue Springs, MO

Comments:

http://memorialwebsites.legacy.com/annwalters/homepage.aspx
Ann Chana Finkelstein Walters passed away December 16, 2009.
Her photo is on Bikont's book We from Jedwabne and there are photos and articles about her and her family in Radzilow. She was the witness to the massacre of Radzilow. May her beautiful soul rest in peace and love.

Friday 12/18/2009 1:17:31pm

Name:

Fred Swartz

E-Mail:

realefredy@aol.com

Referred By:

Friend

Location:

Canada

Comments:

Greetings Jose! I know, we haven't communicated in a long time but you are not far from my thoughts. There is usually nothing to report and my Trzcianne research seems to be at a dead end. BUT! My wife tells me she has a University visit scheduled to the Medical School in Belarus where members of her faculty have been working for a number of years. May 2010. So far, I hear we are spending 6 days in Minsk, then the plan is to fly into Warsaw and travel to Trzcianne. She is only scheduling two days but I don't think it is enough time. I know some of your other contacts have taken similar visits to Radzilow and area. Do you have any names that I can contact to get advice and on-the-ground assistance? Best Regards!
realefredy@aol.com


Friday 9/25/2009 2:53:12pm

Name:

Katarzyna Karulska

E-Mail:

katarzynakarulska@gmail.com

Referred By:

Search Engine

Location:

New York

Comments:

Thank you very much for the work you've done on that web. I come from Catholic family but I found a lot of interesting information here. I also would like to thank you for the fast answer on my e-mail and the help you gave me.
Researching: Barglowski, Krajenski, Krymski, Baginski, Klimaszewski, Rogowski, Kolakowski, Pienkowski, Borawski, Poniatowski, Mocarski, Zalewski.


Sunday 8/16/2009 10:55:44am

Name:

William Radlosky (Radzilowski)

E-Mail:

billradlosky@verizon.net

Referred By:

Just Surfed In

Location:

Connellsville, PA. 15425, U.S.A.

Comments:

Very informative site. I don't know if my grandfather was from Radzilow or not, but It was very nice viewing this site. Thank You


Tuesday 6/16/2009 1:47:56pm

Name:

Grzegorz Król

E-Mail:

grzegorz.krol@wp.pl

Referred By:

Search Engine

Location:

Poland

Comments:

Dear Jose,
Marvelous page! Thanks to it we were given a rare chance to discover real Radzilow at that time. We also now have a tool to teach our children the truth. Truth about man.


Sunday 12/07/2008 4:25:33pm

Name:

Michael Silverstein

E-Mail:

misilver7@aol.com

Referred By:

Friend

Location:

Buffalo Grove, Illinois United States

Comments:

I am the great grandson of Moshe and Friedel Silverstein, and the cousin of Dick Silverstein author of the an article about Meyer Silverstein's trip to Jebwabna.


Friday 9/26/2008 10:54:55pm

Name:

Mordechai Pelta

E-Mail:

MDPELTA@YAHOO.COM

Referred By:

Just Surfed In

Location:

San Francisco, Ca. USA

Comments:

Your site is very moving. I like it very much.


Friday 8/29/2008 4:54:40pm

Name:

A David Kornbluh

E-Mail:

david.kornbluh@verizon.net

Referred By:

Search Engine

Location:

Coconut Creek, Florida

Comments:

Jose,
Greetings! I was surprised to find the photo of Boruch Itzchok Bejnsztejn, Dayan of Radzilow on this site. Good work!

Per your notes: "Little is known about him until his death in 1910. He had at least 6 children, but thus far, only descendants of one of them, Chaja Fejga, have been found".
Actually, Reb Bejnsztejn had 2 wives; 4 or more children with his first wife & when she died he married my Gr Grandmother, Bluma Zaks, after the death of her husband, Reb David Aryeh Zaks and they had at least 3 more children. My grandfather, Reb Y'Hezkel Jacov Zaks - a Torah Scribe and Hebrew Teacher in Radzilow and later Szczuczyn -- was the only child of Bluma & David Aryeh's marriage. I may have some photos.
Best,
A. David Kornbluh
JewishGen#6218
Coconut Creek, FL


Friday 8/22/2008 3:20:26pm

Name:

Mara Zlotoff

E-Mail:

Referred By:

E-Mail

Location:

USA

Comments:

Spectacular!


Friday 8/22/2008 12:32:33am

Name:

Pawe Dobrzycki

E-Mail:

danzigerzoll@op.pl

Referred By:

Search Engine

Location:

Gdańsk

Comments:

Piękna strona, choć serce placze, że nie ma już w Polsce sztetli... Wyrazy szacunku za pracę autora strony i dla Pani Bikont - za kroplę prawdy w morzu cynizmu i megalomanii nas, Polaków.
Życzę dalszego rozwijania strony, kibicuję każdemu, kto tęskni za Rzeczpospolitą Wielu Narodów...

Translation:

A beautiful page, although my heart aches that there are no more shtetls in Poland... I wish to pay respect to the author of this page and to Mrs. Bikont for providing a drop of truth in the sea of cynicism and megalomania among us, Poles.
Keep up the good work. I kibitz all those who long after Poland, a country of many nations.

Monday 7/14/2008 8:37:58am

Name:

Amir Dekel

E-Mail:

adekel@bellsouth.net

Referred By:

Just Surfed In

Location:

Atlanta, GA, USA

Comments:

Jose,

I just got back from a family visit in Israel and started the long journey to find my ancestors and document their lives. I am a complete novice and one of the things I did was run a Google search for my paternal grandfather. He is number 6 in the 1950's pic of landsmen in Israel. It was a complete shock to find him on Google, let alone see his picture on the internet.

Thank you for taking the time and effort to put this project together. I know I will spend countless hours going through every word you wrote.

Please let me know if I can be of any help in your research.

Thanks again,
Amir Dekel


Tuesday 10/30/2007 10:59:53pm

Name:

Elan Caspi

E-Mail:

elanc@yahoo.com

Referred By:

Search Engine

Location:

El Cerrito, CA

Comments:

Dear Jose,
You have done a wonderful job with your web sites and your continuing research. You have brought to life our ancestral towns. I am also very grateful for your assistance in my own research.

Saturday 10/13/2007 1:54:42pm

Name:

Adam Jankowski

E-Mail:

adamjankowski@onet.eu

Homepage Title:

The Jankowski Family

Homepage URL:

www.jankowscyrodzina.republika.pl

Referred By:

Search Engine

Location:

Grajewo/Warszawa

Comments:

"Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie" George Santayana. Takie słowa widnieją na jednej ze ścian w obozie Auschwitz i te słowa przychodzą mi na myśl, gdy czytam książkę Anny Bikont "My z Jedwabnego" i przeglądam stronę radzilow.com. Żyję w tej społeczności i ogarnia mnie smutek, gdy widzę jak ciężko jest rozmawiać o prawdzie . Jeszcze przed sprawą Jedwabnego interesowałem się przeszłością Grajewa i okolic. Słyszałem o zrzucanych z okien grajewskiej synagogi Żydach. Oczywiście jedni twierdzili, że to Niemcy, drudzy że Polacy i wymieniali nawet nazwiska morderców. Znałem relacje o płynącej ulicami Wąsosza rzece krwi. Dziadek kolegi zakopywał żydowskie ofiary w Wąsoszu. Dlaczego tak boimy się prawdy? Władysław Bartoszewski, wielki orędownik porozumienia polsko-żydowskiego mówi, że jest patriotą, dlatego "bierze odpowiedzialność za przeszłość swojego narodu w dobrym i w złym". Patriotyzm jest dla niego "postawą wolną od demagogicznych podniet, od paranoicznego węszenia za wrogiem. Postawą na rzecz czegoś, a nie przeciw komuś. Na rzecz godności, która wiąże się nieodmiennie z szacunkiem dla ludzi innego pochodzenia, innej wiary. Bo uznanie różnorodności kulturowej, różnorodności pamięci pokoleń, rozmaitość tradycji wzbogaca wspólnotę państwową”.

Translation:

"The one who does not remember history is bound to live through it again" -- George Santayana. These words are inscribed on one of the walls in Auschwitz and they come to me when I read the book "We are from Jedwabne" by Anna Bikont and when I look at the website Radzilow.com. I live in this community and I feel sad when I see how difficult it is to talk about the truth. Before the issue of Jedwabne came to fore I was interested in the history of Grajewo and the surrounding localities. I heard about Jews thrown out the windows of the Grajewo synagogue. Naturally, some blamed the Germans, others the Poles and even named the murderers. I heard stories about the river of blood flowing through the streets of Wasosz. The grandfather of my friend buried the Jewish victims in Wasosz. Why are we so afraid of the truth? Wladyslaw Bartoszewski, a great proponent of the Polish-Jewish reconciliation says that he is a patriot and therefore he "takes the responsibility for the past of his nation for the good and the bad." To him patriotism is a "position free of demagoguery and paranoid search for the enemy. It is a position in favor of something, not against somebody. For dignity, which is inadvertently linked with the respect for people of different origin, of another faith. Because the acknowledgement of cultural diversity, varied generational memories, and a variety of traditions enriches the state commonwealth."

Sunday 9/30/2007 10:09:52am

Name:

Herbert E

E-Mail:

Referred By:

Search Engine

Location:

4th generation South African, now Aussie

Comments:

CONGRATULATIONS on a masterpiece of research and hours of dedication in presenting this website. My ancestors, for various reasons left Eastern Europe circa 1895 for South Africa. But a lot of the family remained, none survived WWII having been murdered by "village neighbours [henchmen]" and the Germans.
Let us Never Forget (- or forgive)

Tuesday 9/25/2007 6:48:48am

Name:

Monika Kuś

E-Mail:

Referred By:

Search Engine

Location:

Poland, Poznan

Comments:

Zaczelam czytac ksiazke Anny Bikont i tak oto dowiedziaalam sie o Radzilowie...
Jest mi niewypowiedzianie przykro z powodu tamtych wydarzen. Ta ziemia nosi w sobie duzo cierpienia, oby ten zaklety krag w koncu sie skonczyl.

Translation:

I began reading Anna Bikont's book and that's how I found out about Radzilów...
I am deeply sorry about what happened there. This land carries a lot of sorrow, I wish this witching circle finally ended.

Saturday 8/18/2007 4:48:05pm

Name:

Patricia (Pat) Mellon

E-Mail:

Referred By:

Search Engine

Location:

Comments:

Dear Jose,

It is difficult for me to tell you how very deeply grateful I am to you for putting me in touch with Michael Fields and his sister. He has helped to ensure that my family's history has not been lost to me, and I thank you for making that possible.

I watched Beatrice Fields' video on your website. Her recollections are so touching. It was very moving for me to see pictures of my great grandfather, who in temperament must have been very much like my own grandfather, his son, Isaac Meyers. My words fail to do justice to how much that picture and the interview mean to me.

Most gratefully,
Patricia (Pat) Mellon


Wednesday 7/25/2007 12:39:28pm

Name:

Naomi Klein

E-Mail:

naomi_klein@yahoo.co.uk

Referred By:

Just Surfed In

Location:

London

Comments:

Fantastic job - this is a model for how it should be done!
I am researching the Laski/Laska/Lasky family from Jedwabne on behalf of my friend's mother (Dwerja Lasky), who was sent to England at the age of about 10 in 1938, leaving behind her father (Gershon Lasky) and, she thinks, 10 brothers. 2 brothers survived and are now deceased. She is elderly now and has no details of her family, beyond some sketchy ones she provided for Vad Yashem. Do you have any information about this family (the father was a furrier)? If so, it would make her so happy. Her mother was called Fejga (she died when she was 2, ie before the war). I note from the Yizkor book there is a Kalman Lasky in Radzilow. I don't know if they are related but it would seem likely. I would be most grateful for any help or advice.


Saturday 7/21/2007 9:11:01am

Name:

Bruce Reisch

E-Mail:

bruce@reisch-family.net

Homepage Title:

The Reisch Famiy

Homepage URL:

http://reisch-family.net

Referred By:

E-Mail

Location:

Geneva, New York USA

Comments:

Though I have no connection to Radzilow, I visited your site to learn how to improve my own. It's so good, that I stayed a bit and was very moved to read the story of the Finkelstein family reunion with a survivor still living in Radzilow. You do an amazing job with your site; keep up the great work.

Thursday 6/14/2007 10:42:46pm

Name:

R. Kaiman

E-Mail:

psycho-sis@hotmail.com

Referred By:

Search Engine

Location:

Ontario Canada

Comments:

Hello
I recently learned that my family roots can be traced to Radzilow. Kaiman was a very common surname in that region. I appreciate all the research and documentation available to me on your site.
Fondly
Rachel

Saturday 3/24/2007 4:54:54pm

Name:

Michael Sadeh

E-Mail:

Referred By:

Just Surfed In

Location:

Kibbutz Hazorea Israel

Comments:

A wonderful site! There's a lot about my family and you did a beautiful job.

Saturday 2/17/2007 9:48:20am

Name:

Adas

E-Mail:

adamuberalles@gazeta.pl

Referred By:

Search Engine

Location:

Poland/Krakow

Comments:

I have already read "My z Jedwabnego" by Anna Bikont. The book is a gift from my girlfriend on my birthday. I really am sorry about what happened to the Jews during World War II. I would like to add that there are days when I would like to say "I'm sorry" to all the people who suffered from intolerance and genocide due to being Jews because in Poland nobody cried for them...

Saturday 10/07/2006 6:17:11am

Name:

Krzysztof

E-Mail:

Homepage Title:

Jewish cemeteries in Poland

Homepage URL:

http://www.kirkuty.xip.pl

Referred By:

Friend

Location:

Warsaw

Comments:

Very well done work! If someone looks for photos from other Jewish cemeteries in Poland, I invite you to visit http://www.kirkuty.xip.pl - a website about Jewish cemeteries, created by non-Jewish persons

Thursday 9/14/2006 10:18:34am

Name:

Aurelia Parzybut

E-Mail:

Florencja2@op.pl

Referred By:

Search Engine

Location:

Warsaw

Comments:

Dear José,
Like many other guests I found your webpage in Anna Bikont's book which I took having read J.T.Gross's one. I am astounded at the effort you have made to gather all the information. I had visited Jedwabne in 2002 and read some articles about the Jedwabne and Radzilow pogroms. The more I read about it the more ashamed I am of us, Poles. The cruelty towards Jewish people described in both Gross's and Bikont's books, whether physical or mental is beyond the comprehension. I wish I could do something to allow Polish people to expiate... Could I be of any help please let me know.
Regards
Aurelia Parzybut

Monday 6/05/2006 7:42:55pm

Name:

Maria Gros

E-Mail:

minoda@wp.pl

Referred By:

Search Engine

Location:

Wilkanów, Polska

Comments:

Przeczytałam książek Jana Tomasza Grossa pt. "Sąsiedzi", a teraz jestem w trakcie lektury "My z Jedwabnego" Anny Bikont. Moja mama czyta tę piwrwszą, a skończyła już tę drugą. Obie jesteśmy wstrząśnięte. Nie pochodzimy z tamtych okolic, ani nawet nie znamy żadnego wyznawcy Religii Żydowskiej. Nie zmienia to faktu, że opis wydarzeń z lata 1941 roku odcisnął piętno na naszych duszach. Nie jesteśmy w stanie pojąć, co kierowało ludźmi, którzy dokonali tej strasznej zbrodni. Jak sąsiad może zabić sasiada, z którym żyje w zgodzie? W imię czego? Wierzymy w tego samego Boga, uczymy z tych samych pism. Nie rozumiemy motywów kierujących mordercami, ale współczujemy i współcierpimy z Wami, którzy straciliście bliskich w tej tragedii.
Marysia (w imieniu swoim i Mamy Zdzisławy)

Translation:

I read the book "Neighbors" by Tomasz Gross and now I am reading "We from Jedwabne" by Anna Bikont. My mother is reading the first one and is done with the latter. We are both devastated. We are not from that region and don't even know any Jews. And yet the descriptions of events in 1941 have scarred our souls. We cannot fathom what possessed the people, who committed that awful murder. How can a neighbor kill a neighbor with whom he has no conflict? In the name of what? We believe in the same God, learn from the same Scripture. We cannot understand the motives of the killers, but we empathize and suffer with you, who lost your loved ones in this tragedy.
Marysia (also on behalf of my mother, Zdzislawa)

Saturday 6/03/2006 9:07:46pm

Name:

Tom Fedyzkowski

E-Mail:

tfedyz@juno.com

Referred By:

Search Engine

Location:

Kenosha, WI USA

Comments:

Jose: Just learned that my maternal grandfather Romuald Zebrowski immigrated from Radzilow in 1905 to the US. He married Franciszka Cibulska who was from Bialystok in Chicago in 1909. If you have any further information please contact me.


Sunday 4/09/2006 9:58:50am

Name:

Rumeeta Ghose

E-Mail:

rumeeta@yahoo.com

Referred By:

Search Engine

Location:

Mumbai, India

Comments:

Extremely interesting reading. We thought that we were the only ones who had lived through the horrors of the Partition, but that seems less horrific in comparison.


Thursday 4/06/2006 2:53:43pm

Name:

fozzy

E-Mail:

fozzy77@o2.pl

Referred By:

Search Engine

Location:

Comments:

Strona bardzo treściwa, a co najważniejsze wnosi bardzo dużo w relacjach polsko-żydowskich.Pozdrawiam twórców tej strony, wyrazu podziwu dla twórców.:)

Translations:

A very informative site and, most importantly, contributes significantly to Polish-Jewish relations. My regards to authors of this site, I an in awe of them.

Wednesday 3/29/2006 3:59:35pm

Name:

Blazej Kopera

E-Mail:

Nemesis40@wp.pl

Referred By:

Search Engine

Location:

Aleksandrów Łódzki / Poland

Comments:

I found the link to the site in Anna Bikont book. Although I am not connected with Jews anyway, I am a bit interested with this culture and religion. Thank You for a wonderful site and a doze of history lesson. I feel ashamed for some people of my country, who still don't understand the problem, or just even don't want to try to understand it, I feel ashamed for those who did that what happened and for those who try to cover it with fiction. Wish You best luck in Your whole life.

Wednesday 1/25/2006 12:28:24am

Name:

Syntia

E-Mail:

sini_k@op.pl

Referred By:

Search Engine

Location:

Poland. Rybnik

Comments:

Takim ludziom jak Panu,panie Gutstein,naleza sie slowa glebokiego uznania i podziwu, za stworzenie tej strony.Za to ile Pan pracy w nia wlozyl i serca.Pewnie sam sobie pan nie zdaje sparwy z tego,jak wielu ludziom pan pomogl.Chyle czola przed panem.
Nie jestem w stanie pojac i zrozumiec tragedii jaka miala miejsce w Radzilowie oraz Jedwabnym,może przyjdzie to z czasem.
Adres zaczerpnelam z ksiazki pani Anny Bikont, która rowniez otwarla mi oczy na wciaz obenca kwestie antysemityzmu w Polsce.
Zyczę Panu zdrowia,z calego serca.
Przepraszam,ze nie piszę po angielsku,ale obwiam sie,ze wtedy moj wpis bylby kompletnie pozbawiony sensu.

Translation:

Mr. Gutstein, people like you deserve deep respect and praise for creating this page. For the amount of work and heart you put into it. You probably have no idea how many people you helped. I bow to you. I cannot fathom and digest the tragedies that occurred in Radzilow and Jedwabne. Perhaps, this will come with time. I found your address in the book by Anna Bikont, who also opened my eyes on the still present issue of anti-Semitism in Poland. I wish you a lot of health from the bottom of my heart. I apologize for not writing in English, but I am afraid that in that language my comment would not have made any sense to you.

Sunday 1/22/2006 8:15:26am

Name:

Michael

E-Mail:

Referred By:

Search Engine

Location:

Australia / USA

Comments:

My family came from Radzilova and, as I later learned from you, their family name was originally spelled Szeraszew. My grandfather and his siblings were fortunate to have emigrated, but the family that remained behind was murdered during the Holocaust. The site you have created is amazing in its breadth and scope, and I will be sending you more old photos and information. Again, many thanks.

Thursday 1/19/2006 4:47:16am

Name:

pmamds

E-Mail:

Referred By:

Search Engine

Location:

Comments:

I have no familial connection that I know of to the towns mentioned on your site. I came across the site quite by accident this evening. I have, now, at 4:33 a.m., read all that I can bear to read. Thank you for your great good work on it. May the history that you have brought to life and similar events in other parts of the world before and since remind us that there is always much work to be done to safeguard humanity. We are in your debt.

Monday 1/02/2006 9:31:16am

Name:

Jacek Rutkowski

E-Mail:

Referred By:

Search Engine

Location:

Warszawa/Radzilow

Comments:

Pochodze z miejscowosci Glinki - malej wioski 10 km od Radzilowa. W trakcie mojego dorastanie zabraklo kogos, kto nauczylby mnie bolesnej historii Radzilowa i Jedwabnego, dlatego teraz ucze sie jej sam. Strony takie jak ta bardzo mi to ulatwiaja. Gratuluje i dziekuje Panu za wysilek, ktory Pan wlozyl w jej powstanie.

Translation:

I am from Glinki, a little village, which is 10 kilometers from Radzilow. When I was growing up there was nobody to teach me about the painful history of Radzilow and Jedwabne, so now I do it myself. Sites like yours make it much easier for me. I wish to congratulate you and express my gratitude for your efforts to create it.

 

Wednesday 11/02/2005 3:09:48am

Name:

Zosia Sosnowska

E-Mail:

Referred By:

Search Engine

Location:

Koszalin/Poland

Comments:

Dzieki tej stronie poznalam przeszosc Radzilowa (dotad mi nieznana). Do tej pory wiedzialam tylko tyle, ile opowiadzieli mi dziadkowie, ktorzy nadal mieszkaja w Radzilowie. Serdecznie pozdrawiam i dziekuje za te strone.

Translation:

This page showed me the Radzilow's past I did not know about. I only knew what my grandma and grandpa -- who still live in Radzilow -- told me. Heartfelt regards and thank you for this page.

 

Wednesday 10/06/2005 5:30:53am

Name:

Dorota

E-Mail:

Referred By:

Search Engine

Location:

Comments:

Magiczna strona. Ja po przeczytaniu książki Grossa, a później Anny Bikont nie mogłam spać. Przez kilka nocy śniły mi się żydowskie imiona i nazwiska ( o których myślę, że są piękne).Jestem wstrząśnięta tym,że tak strasznej zbrodni dokonali ludzie na ludziach.Przeraża mnie to,że nawet kiedy faktom już nie można zaprzeczać- są ludzie, którzy nadal to robią. Moim zdaniem jest to zbrodni ciąg dalszy.Cały czas nie daje mi spokoju pytanie:co kierowało mordercami?Właściwie odpowiedzi znajdujemy u Grossa i Bikont, jednak ja dodałabym jeszcze:absolutny brak wyobraźni. Myślę, ze tak okrutnych czynów mogli dopuścić się tylko ludzie,którzy nie umieją postawić się-choćby w wyobraźni- na miejscu innych ludzi.Nie potrafią sobie wyobrazić, że inni boją się i cierpią tak samo.Przecież strach i cierpienie są zawsze takie same,każdy człowiek przeżywa je w podobny sposób, niezależnie od tego czy jest Żydem,katolikiem, wyznawcą Kryszny,czy też nie wierzy w żadnego Boga.Gdyby tamci ludzie mieli w sobie choć odrobinę empatii (a współodczuwały z Żydami niestety nieliczne jednostki)- do takiej tragedii nie doszłoby.Staram się w życiu kierować zasadą :nie rób drugiemu co tobie nie miłe",a więc nie krzywdź, nie zabijaj. Szanuj odmienności- to one nadają temu światu kolorów.Historia Żydów z Jedwabnego, Radziłowa, Wąsosza i w ogóle pamięć o Zgładzie powinna być nauką dla następnych pokoleń, więc pewnie tym się kieruje moja koleżanka z pracy (pracuję na Uniwersytecie Wrocławskim), która podaje książki Grossa i Bikont jako lektury na zajęciach z piśmiennictwa, i prosi studentów o ich przeczytanie.Wszyscy jesteśmy ludźmi-nie istnieje dla mnie podział na rasy. Jest jedna rasa- rasa ludzka.

Translation:

Magic site. After reading Gross's book, and later Anna Bikont, I couldn't sleep. For a few nights I dreamed of Jewish names (which I think are beautiful). I am shocked that people have committed such a terrible crime. I am terrified that even when the facts are gone you can deny it - there are people who still do it. In my opinion, this is a continuation of the crime. All the time the question is not giving me peace: what led the killers? Actually, we find the answer in Gross and Bikont, but I would add: an absolute lack of imagination. I think that such cruel deeds could only be committed by people who cannot put themselves in the imagination of other people. They cannot imagine that others are afraid and suffer the same. After all, fear and suffering are always the same. on their own, every person experiences them in a similar way, regardless of whether he is a Jew, a Catholic, a follower of Krishna or if he does not believe in any God. If those people had a bit of empathy in them (and unfortunately, few individuals shared this with Jews) - such a tragedy would not have happened. I try to follow the rule in my life: do not do to others what is not pleasing to you ", so do not hurt, do not kill. Respect the differences - they give this world colors. The history of Jews from Jedwabne, Radzilów, Wąsosz and the memory of the Death in general should be a science for the next generations, so my friend from work (I work at the University of Wrocław), who gives books Gross and Bikont as reading literature classes, and asks students to read them. We are all people - there is no race division for me. There is one race - the human race.


 

Wednesday 9/21/2005 5:50:56am

Name:

Joseph Tafilowski

E-Mail:

tj1746@yahoo.com

Referred By:

Friend

Location:

Mount Holly, NJ

Comments:

I read your article and I'm interested in the wooden church built 1739 by Fr Jakub Tafilowski, I believe he is related to me.


 

Monday 6/13/2005 5:28:58pm

Name:

Robert Andrzejewski

E-Mail:

robertwszczecinie@yahoo.com

Referred By:

Search Engine

Location:

Poland

Comments:

Thank you for great history lesson and in a name of my nationals sorry for what my people did and/or failed to do.

 

Monday 3/28/2005 7:57:52am

Name:

Francisco Sánchez Rivera

E-Mail:

golzot@yahoo.es

Referred By:

Search Engine

Location:

Málaga (Spain)

Comments:

It's about 3 days I finished the reading of "Neighbours" from Jan Gross, about the horrible killing of judes at Jedwabne. I'm impressed, and I want to tell to the the Jude Nation that I'm thinking about them and what they suffered through the Shoa.

 

Wednesday 2/23/2005 8:51:09am

Name:

Rebekah Gronowski

E-Mail:

Referred By:

Search Engine

Location:

Scotland UK

Comments:

Shalom Jose!

What a masterpiece and labour of love you have created. I was delighted to find your website. I am researching my ancestors who came from Russian-occupied Poland. Their names were Jozef, Szymon and Maszja. They may have resided in Radzilow and left in ca.1850. They came to UK and settled in Manchester, England.

Many thanks again!

Rebekah

 

Tuesday 1/18/2005 5:16:23am

Name:

Hely Alhainen

E-Mail:

hely@alhainen.net

Referred By:

Just Surfed In

Location:

Comments:

Thanks to pagemaker, these sites are very well done. The theme, holocaust, is important to all of us. We don't forget it. I am student (history and finnish language) and since my childhood I have read and interested in jewish history in Europe and Russia.

 

Saturday 1/15/2005 3:01:37pm

Name:

Virginia Szeszko

E-Mail:

virginiafromct@webtv.net

Referred By:

Friend

Location:

Comments:

I am happy to be a part of any research in Poland that I can pass on to your wonderful web pages. Please contact me if you have any connection to Szeszko from any town in the region, including Chojnowo.

 

Wednesday 12/29/2004 11:13:07am

Name:

Marta Domagalska

E-Mail:

jammer-land@wp.pl

Referred By:

Search Engine

Location:

Katowice, Poland

Comments:

Piekna strona, gdy ja odwiedzam zawsze zaluje,ze to jedna z nielicznych, ktora w tak profesjonalny sposob oddaja atmosfere Przeszlosci.Moja rodzina pochodzi z Kromolowa i czesto z nostalgia wspomina Zydow, ktorzy go zamieszkiwali.Ostatnio ku naszej radosci jestesmy w kontakcie z rodzina zydowska dzielaca te same wspomnienia. Nie do opisania jest niezwyklosc takiego spotkania. Jesli czyis przodkowie pochodzili z Kromolowa, prosze o kontakt.

Translation:

A beautiful page. When I visit it, I always bemoan the fact that it is one of a very few pages which in a professional manner present the atmosphere of the past. My family comes from Kromolow and they often nostalgically remember Jews, who lived there. Recently to our great joy we established a contact with a Jewish family which shares our memories. It is impossible to describe how special was our meeting. If anybody has relatives, who come from Kromolow, please contact me.

 

Tuesday 12/28/2004 5:09:22pm

Name:

David Lerner

E-Mail:

d.lerner@ntlworld.com

Referred By:

Search Engine

Location:

Comments:

Hey Jose,
This page on Radzilow is brilliant. And a poignant piece of research. Many of my family left Lomza, 19 miles up the road. in the 1890's. Others were far less fortunate.
We had e-mail correspondence some 3 or 4 years ago when I was looking for families with the following names from Lomza and district, namely Ciesielski, Furmanowicz and Dolowicz. You name was brought to my attention more recently by a possible cousin called Miriam Munzer, with whom you have been in recent e-mail correspondence.
Thanks for all you do.
Best Wishes,
David Lerner

 

Tuesday 12/28/2004 4:37:53pm

Name:

Nathan Oliphant

E-Mail:

nathan@oliphantparts.org

Homepage Title:

Oliphant Parts

Homepage URL:

http://oliphantparts.org/blog/

Referred By:

Search Engine

Location:

Arcata, CA

Comments:

The maiden name of my Polish grandmother was Haginski. I do not know which town she came from, however.


 

Sunday 12/26/2004 12:21:44am

Name:

Esther Caplin

E-Mail:

Referred By:

Just Surfed In

Location:

Gush Etzion, Israel

Comments:

I am the great grand daughter of Avram Szwarcberg from Szczuczyn and Radzilow.
I was thrilled to see the picture of our family on the Radzilow web page!!!
I have just discovered these amazing sites which are helping me build a clearer picture of my relatives, their lives and their tragic deaths.
Thank you so much Jose!!!

 

Sunday 11/14/2004 8:16:49am

Name:

Krystyna Skjelfoss

E-Mail:

Referred By:

Friend

Location:

Sweden

Comments:

Jestem pod wrazeniem pracy Anny Bikont "My z Jedwabnego". Tam tez znalazlam adres tej strony. Moi przodkowie pochodza zupelnie z innych okolic, ale los ich tez nie oszczedzil. Tyle,ze nie zgineli z rak sasiadow. Slaba to pociecha. Chcialabym wyrazic uznanie i podziw dla tworcow tej strony. Bede tu czesto wracac.

Translation:

"We from Jedwabne" by Anna Bikont made quite an impression on me. It is there where I found the address of this page. My ancestors come from another area, but they did not fare better, except they did not die from the hands of their neighbors. A small consolation. I am in awe of this page and I would like to express my appreciation for its creators. I will be coming back frequently.

 

Monday 10/25/2004 8:26:08am

Name:

Rachel Kaiman-Mechanic

E-Mail:

Referred By:

Just Surfed In

Location:

Windsor, Ontario CANADA

Comments:

I am researching my family tree and this is the first time I have found my family name correctly spelled on any website or Holocaust victim's lists. I am shocked but relieved to have finally found a link to the possibility of family that may once have existed.
Thank you.

 

Saturday 9/11/2004 9:59:23pm

Name:

Elaine Markowski McKee

E-Mail:

Referred By:

E-Mail

Location:

Toronto Canada

Comments:

An excellent site. Well done.

 

Friday 8/27/2004 11:24:54am

Name:

Amikam Salant

E-Mail:

Referred By:

Just Surfed In

Location:

Israel

Comments:

Thank you. Very interesting.

 

Thursday 8/26/2004 5:45:49am

Name:

W. Malinowski

E-Mail:

geber3@wp.pl

Referred By:

Search Engine

Location:

Polska - Mazury

Comments:

Dzieki tej stronie nie tylko odzyly ale i ponownie zaistnialy cienie tych co tam mieszkali i ktorym zgotowano taki straszny i tragiczny koniec. Jedyna nadzieja w tym, ze pozostanie pamiec o nich wszystkich i prawda o ich losie. Czesto jezdze po tych wszystkich miasteczkach i widze duchy ich wszystkich. Nie ma zadnych slow usprawiedliwienia ani wytlumaczenia. Dla nikogo. Ale najbardziej dla tych, ktorzy jeszcze dzisiaj chca wbrew najoczywistszym faktom i prawdzie w jakikolwiek sposob zaklamac rzeczywistosc. A tym bardziej usprawiedliwic. Brak ich. Wszystkich. Ani ich, ani ich dzieci, ani wnukow.Jakie to straszne. Jak to boli.
Wielkie dzieki autorowi tej strony i takim ludziom jak Pani Ania Bikont, ze znowu pozwolili odzyc duchom tych, ktorych spotkal tak straszny i potworny los.

Translation:

Thanks to this page, the shadows of those who lived there (in Radzilow) and met a horrible and tragic end not only came back to life, but also started the existence of their own. There is hope that the memory about them and the truth about their fate will be known. I frequently travel to those small towns and see the ghosts of the people who perished. No argument can be used to justify or rationalize their tragic fate. And by no one. The fabrications and justifications given by those who disregard the evidence and try to manipulate the truth have no merit. These people, who met this tragic end are gone. They left no children and no grandchildren. This is so horrible. This hurts really badly. Many thanks to the creator of this website and to such people like Anna Bikont that they brought back to life the shadows of the people, who met a horrible and tragic end.

 

Sunday 8/01/2004 7:36:59am

Name:

Ewa

E-Mail:

Referred By:

Search Engine

Location:

Poland, Wielkie Drogi, Kraków Province

Comments:

I am 29 and I am a teacher. I have been reading "My z Jedwabnego" by Anna Bikont where I came across the address of your site. Both the book and your site are unique. I have no connections either with Jedwabne or with Radzilow, however, I would like to express my respect and regard for the work you have done.

 

Tuesday 7/06/2004 1:35:15pm

Name:

Mariusz Bienias

E-Mail:

Referred By:

Search Engine

Location:

Warszawa/Lodz

Comments:

Serdecznie pozdrawiam. Gratuluje bardzo pieknie utworzonej strony internetowej dotyczacej Radzilowa. W swietle minionej histori jak i ostatniej publikacji autorstwa Pani Anny Bikont "My z Jedwabnego" zdalem sobie sprawe z ogromu krzywdy dokonanej na Panstwa Narodzie z rak mojego narodu. Mam PRZYJACIOL w Izraelu ktorzy nie umieja jednoznacznie okreslic swojej postawy wobec Polski i rozumiem Ich doskonale. Liczac jednak niesmialo na to, ze jednak Polska choc w czesci swiadomosci Zydow ktorzy wyemigrowali/ zostali wypedzeni z Polski nadal jest Ich Ojczyzna serdecznie Pana pozdrawiam i zapewniam o mojej sympatii.
Mariusz Bienias
Warszawa/Lodz

Translation:

Warm greetings (from the heart). I congratulate you on the very beautifully created webpage about Radzilow. In the light of the recent history and the recent book by Mrs. Anna Bikont "We from Jedwabne" I understood the great injustice done to Your Nation by my nation. I have friends in Israel who (because of the recent events) cannot define their relationship to Poland and I understand them very well. Modestly hoping that at least some Jews who left or were chased out from Poland think at least a bit that Poland was their Native Land. I send you my greeting and assurance of my friendship.
Mariusz Bienias
Warszawa/Lodz

 

Monday 7/26/2004 6:13:52am

Name:

Barbara

E-Mail:

Homepage Title:

The Polish Jews Forum

Homepage URL:

http://www.jewish.org.pl 

Referred By:

Search Engine

Location:

Warsaw, Poland

Comments:

Great job, Jose. Hopefully your website will prevent those Jewish communities from being forgotten.

 

Monday 7/26/2004 0:08:27am

Name:

David Kaczan

E-Mail:

kazan.kurries@lycos.co.uk

Referred By:

Just Surfed In

Location:

Thailand

Comments:

I am trying to research my family name Kaczan. My father Wladyswaw is a Polish Jew from Zakopane. My surname came up in one of your lists. I would like to learn more about it. A very good in-depth website you have.


 

Tuesday 5/11/2004 10:18:14pm

Name:

Martin Burack

E-Mail:

Referred By:

Friend

Location:

Virginia

Comments:

Very good site. Important to have this information available on the web.


 

Saturday 4/03/2004 1:57:34pm

Name:

Michal Januszczyk

E-Mail:

Referred By:

Search Engine

Location:

Burlington, Vermont

Comments:

Very insightful site, I commend you for all the work you have done.


 

Thursday 2/19/2004 11:05:13am

Name:

Miriam Munzer

E-Mail:

Referred By:

Search Engine

Location:

Comments:

Extremely interesting...a granddaughter of a town resident...my grandfather Abraham (Avraham Yankel Ciesielski)


 

Wednesday 1/28/2004 9:41:43am

Name:

Keith Juzba

E-Mail:

japanjuzba@yahoo.com

Referred By:

E-Mail

Location:

Kobe, Japan

Comments:

Hi Jose, I was just reading your entries and could not find one from me. I feel terrible that I did not send one. It has been about a year since you were helping me plan my trip to Poland. Your help with finding my family and all of the pre-trip advice was amazing. I would never have been able to have the experience I had without your help. Thank you for posting the pictures that I sent to you. http://www.radzilow.com/juzba.htm
Hopefully I will have more to send to you later this year!
The new version of the site looks great! Thank you for everything again!
Take care!!!


 

Sunday 12/14/2003 11:38:10am

Name:

David Morris

E-Mail:

davidmorris@pol.net

Referred By:

E-Mail

Location:

Comments:

Your web page on Stawiski was truly a masterpiece. My mother was from a 'dorf' (suburb) outside Lomza and my father's family had deep roots in Stawiski. The family name was Morus and they were mostly butchers. In 1910 my father came to the USA and my mother arrived in 1920. The large family that remained in Stavisk were all killed by the Poles. May G-d avenge their death and suffering. Thank you very much for your outstanding work.

 

Sunday 12/14/2003 11:32:00am

Name:

Micheline Gutmann

E-Mail:

micheline.gutmann(@)genami.org

Homepage Title:

GenAmi

Homepage URL:

http://www.genami.org

Referred By:

E-Mail

Location:

Paris, France

Comments:

Congratulations for your website!

 

Sunday 12/14/2003 8:43:53am

Name:

Ralph Salinger

E-Mail:

salinger@kfar-ruppin.org.il

Referred By:

E-Mail

Location:

Comments:

Dear Jose,
Many thanks for the beautiful attentions to your home pages! Well done!
I also enjoy listening to the music you have provided.
My name is Ralph Salinger - my ancestors settled in Lomza around 1799 -1802!
With kindest regards and keep up the good work.
Ralph


 

Sunday 12/14/2003 7:42:27am

Name:

Nate Apkon

E-Mail:

nmapkon@rcn.com

Referred By:

E-Mail

Location:

Comments:

Great job on the web site! Wonderful additions!

 

Sunday 12/14/2003 7:23:57am

Name:

Laurence Harris

E-Mail:

Laurence@lizlo.com

Referred By:

E-Mail

Location:

Pinner, Middlesex, England

Comments:

Congratulations on your really impressive Radzilow website.